24/08/2008

3 times a charm

Er is een maand voorbij sinds m'n bloed is geprikt, tijd dus om m'n B12 waarden opnieuw op te nemen. Volgens deze site is het verstandig om ook meteen te laten controleren op homocysteïne, methylmalonzuur en foliumzuur.
Afgelopen maandag had ik een afspraak gemaakt bij de huisarts om bloed te prikken, maar domdomdom, ik had 's ochtends iets gegeten en dat had niet gemogen! Bovendien kon daar niet op methylmalonzuur geprikt worden, en werd ik naar Star (= bloedprikcentrum) verwezen. Woensdag in alle vroegte opgestaan zodat ik even na 7-en (!) bij Star was. Helaas... het bloed voor de methylmalonzuurtest moest op ijs bewaard worden, wat daar niet kon, en de koerier kwam pas om 10 uur. Of ik niet een andere keer, rond 10-en, terug wilde komen...

Dus... morgen gaan we poging nr. 3 doen. Rond 10-en. Nuchter. Ben benieuwd...

It's been a month since my last blood test, so time to test my B12 values again. According to a Dutch B12-website, it is recommended also to test on some other things as well.
So I'd made an appointment for last Monday to have my blood tested, but silly me, I'd eaten something which was a big no-no! They also weren't able to test on 1 of the other things I wanted to have checked out, so they referred me to Star, a specialized center for blood testing.
On Wednesday I got up VERY early, so I could be at Star before work, and I was there just after 7 a.m. (!). However, One of the bloodsamples needed to be stored on ice, which they couldn't do, and the courier wouldn't be there until 10 a.m. If I wouldn't mind coming by some other day, around 10-ish??

So... tomorrow will be my third attempt. I'll go there, around 10. With an empty stomach. Fingers crossed...

1 comment:

alexandra said...

En is t gelukt? Volgens mij heb jij een betere huisarts dan die van mij...
Ik hoef voor een volledig bloedbeeld incl B12 niet nuchter te zijn, alleen als ik cholestrol e.d. erbij wil laten testen...
Ik moet afspraak maken bij huisarts, wat heb jij precies gedaan zodat ie je seriues neemt??
gr. Alexan