05/11/2008

Historic Day

Barack Obama heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Een historische gebeurtenis: de eerste 'zwarte' president van het land (al is 'ie eigenlijk van gemengde afkomst ipv zwart).

Moet je nagaan: krap 50 jaar geleden mochten blanke en zwarte kindertjes niet eens samen in een klaslokaal zitten. Zwarten hadden eigen bankjes, eigen ingangen en moesten achterin de bus zitten. Ze hadden geen stemrecht en zo af en toe wilde er nog weleens iemand spoorloos verdwijnen om later gelyncht te worden teruggevonden...

En binnenkort is dan één van de meest invloedrijke wereldleiders afro-Amerikaans. We zijn gelukkig een heel eind gekomen de afgelopen 50 jaar!

Ik hoop dat Obama aan de hooggespannen verwachtingen kan voldoen. Bush laat een fijne erfenis na - maar niet heus. En ik ben weliswaar geen historicus of politicoloog, maar ik denk dat de afgelopen 8 jaar er zeker aan hebben bijgedragen dat Obama deze overwinning kan vieren. De regering Bush heeft er sinds 9/11 zo'n zooitje van gemaakt dat veel conservatieve Amerikanen hun vooroordelen opzij hebben gezet en op hem hebben gestemd... Misschien zouden de Democraten eens moeten overwegen om Al Qaida een bedankje te sturen???

Barack Obama has won the presidential elections in the US. A historic event: he will be the first black president of America (although technically he is biracial instead of black...).

Think about it: some 50 years ago black and white children were not allowed to sit in the same class room. Colored people had their own benches, their own entrances and had to sit in the back of the bus. They did not have the right to vote and every once in a while someone would disappear only to be found lynched later...

And now one of the world's most influential people will be African-American. We sure have come a long way!

I hope he'll be able to live up to all the high expectations. Bush is leaving a nice legacy - NOT! And although I'm not a historian or political scientist, I'm sure that the past 8 years have contributed to Obama's victory. The Bush administration has made such a mess ever since 9/11 that many conservative Americans set aside their prejudice and cast their vote on him... Perhaps the Democrats should consider sending Al Qaida a thank you-note??

No comments: