27/11/2008

Visiting a wharf

In het PPP (Persoonlijk Prestatie Plan) staat o.a. genoemd dat je, als het even kan, intern een weekje stage moet lopen.
Omdat ik vorig jaar de cursus Scheepvaart, Vervoer & Expeditie bij het Scheepvaart en Transport College heb gevolgd, én in het verleden regelmatig "scheepvaart-transacties" heb behandeld (waarbij het om casco's voor binnenvaartschepen ging), leek de Binnenvaart Unit een logische keuze.

Een paar maanden terug contact met hen opgenomen en het was geen probleem om een weekje mee te lopen en te zien waar zij zich zoal mee bezig houden.

Deze week was vooral bijzonder omdat BUN (Binnenvaart Unit Nederland) donderdag een zgn. kwartaaldag had, waarbij de verschillende Units bij elkaar komen om het afgelopen kwartaal te bespreken en te brainstormen over het volgende kwartaal. Behalve de vergadering 's middags, stond 's ochtends een bezoek aan een scheepswerf op het programma. Er waren 8 schepen in aanbouw, erg interessant om te zien en natuurlijk een unieke ervaring want normaal gesproken is zo'n werf niet voor buitenstaanders toegankelijk.
Deze werf ligt aan de rand van Heusden, een erg leuk vestigstadje in Noord-Brabant waar we ook nog even hebben rondgelopen. Zeker een plaatsje om 's zomers nog eens naar terug te gaan!

I.v.m. Chinese les ben ik 's avonds vóór het diner weggegaan, maar om Brabant uit te komen is nog een hele klus... Er staan nl. nérgens bordjes met Rotterdam! En aangezien ik (nog) geen TomTom heb...
Afijn, na 2 uur (!) was ik uiteindelijk bij de VolksUniversiteit, gelukkig slechts een kwartiertje te laat. En in m'n verstrooidheid was ik ook nog vergeten om m'n auto op slot te doen, daar kwam ik na de les achter toen ik weg wilde rijden...
Ahum...


One of the things that is mentioned in our PAP (Personal Achievement Plan) is a week-long 'internship' at another department within the Bank.
Since I took a course in shipping and transport last year, and dealt with "vessel-transactions" frequently up until recently, it seemed a logical choice to visit our Shipping Unit.

I had already contacted them a few months ago and they were happy to have me over and show me around.

This week was especially interesting since the department had their end-of-quarter meeting to discuss the previous quarter and brainstorm about the next one.
Besides the afternoon meeting, there was a visit to a wharf scheduled in the morning. At this particular wharf, 8 ships are being built at the moment. Very cool to see them in different stages of readiness and all-in-all a unique experience because the wharf is normally not accessible to the general public.
The wharf was located in Heusden, a very charming old town. We walked around town for a while too, ooh-ing and aah-ing at all the gorgeous old buildings. Definitely a place to visit again some time in Summer!

Since I wanted to be back in time for Chinese class, I left before dinner. It proved very difficult to leave Noord-Brabant - there were hardly any signs mentioning Rotterdam! And since I don't have GPS in my car yet...
Anyways, it took me all of 2 hrs (!) to get to the Community College, and fortunately I was only 15 min. late. In my absent-mindedness I forgot to lock my car, which I didn't notice until I got back to it after class... Luckily it was still there... (Phew!)

No comments: