05/09/2010

Redhead Day

Vandaag werd voor de 5e keer de Roodharigendag in Breda gehouden. Wat in 2005 begon als oproep van een fotograaf die op zoek was naar roodharige modellen, is uitgegroeid tot een event dat bezocht wordt door duizenden roodharigen uit Nederland en ver daarbuiten.

Vanwege de verwachtte drukte in Breda, besloot ik met de trein te gaan. En zoals iedere keer wanneer ik met de trein richting Breda ga (wat hooguit eens in de paar jaar gebeurt...), waren er problemen met het spoor. Er was iets mis met de Barendrecht-tunnel, en daarom mochten er geen treinen door. Al het treinverkeer richting Dordrecht werd stilgelegd.

Omdat ik tenslotte toch al m'n treinkaartje had, en naar huis teruggaan om de auto te pakken ook minimaal 45 min zou duren, besloot ik de alternatieve route via Utrecht en Den Bosch te nemen. Al met al duurde het tripje Rotterdam-Breda, waar je normaal net een half uur over doet, nu ruim 2 uur...

Maar goed, eenmaal in Breda aangekomen was het best leuk. Wel apart om zoveel roodharigen bij elkaar te zien.
Je kon glamour-foto's laten maken, een kleuradvies vragen, er waren modeshows en optredens...
Het meest interessant vond ik de lezing over de oorzaak van rood haar van een professor/dermatoloog van het Erasmus ziekenhuis. Het schijnt dat zo'n 50.000 jaar geleden, tijdens de ijstijd, een gen is gemuteerd waardoor mensen in het hoge noorden makkelijker vitamine D op konden nemen (hmmm, dat is dan bij mij toch niet helemaal goed gegaan zeker...).

Hij zette ook een aantal feiten en fabels op een rij:
- Wereldwijd heeft ongeveer 2% van de bevolking rood haar. In de Benelux is dat gemiddeld zo'n 4%, en in Schotland zelfs zo'n 13%!
- Het schijnt echt zo te zijn dat roodharigen een hogere dosis verdoving nodig hebben dan niet-roodharigen.
- Tijdens de klassieke oudheid werd rood haar als iets begerenswaardigs gezien: roodharige slaven brachten vele malen meer op dan niet-roodharigen.
- Dat roodharigen binnen een aantal decennia uitgestorven zijn, is niet waarschijnlijk: er zullen altijd dragers zijn van het gen, en wanneer beide ouders drager zijn, is de kans groot dat hun kind rood haar krijgt (al hebben ze dat zelf niet).
- Het imago van temperamentvol hebben we waarschijnlijk te danken aan de Romeinen, die behoorlijk geïntimideerd raakten door het leger roodharige krijgers (aangevoerd door koninging Boudicea) dat ze op de Britse Eilanden tegen het lijf liepen... Of gewoon aan het feit dat roodharigen nogal assertief uit de hoek kunnen komen wanneer iemand voor de zoveelste keer een opmerking maakt over hun rode haar...Today was the 5th annual Redhead Day in Breda. What started in 2005 as a photographer's call for redheaded models, has become an event with 1000s of attendants from the Netherlands and far beyond.

Due to the expected number of visitors, I decided to take the train instead of my car. And as usual when I travel in that direction (which only happens once every few years, but still...), there was a delay. Something was amiss with a tunnel outside Rotterdam and no trains were allowed to pass through.

Since I already purchased my train ticket, and going home to get my car would take at least 45 mins, I decided to take the alternative route by train via Utrecht and Den Bosch. The trip from Rotterdam to Breda usually only takes about 30 mins. It took me well over 2hrs...

But, I made it and had a nice time nonetheless. Quite a sight to see so many redheads at one place.
There were photographers available to take glamour-shots, you could get colour-advice for your wardrobe, there were fashion shows and live performances...
I enjoyed the lecture about the origin of red hair from a renowned professor/dermatologist the most. Apparently some 50.000 yeras ago, during the last ice age, there was a gene-mutation to allow people in the northern countries to absorb vitamin D more easily (hmmm, something must have gone wrong with me in that regard...)

He also addressed some facts and myths about red hair:
- Approximately 2% of the world's population have red hair. In the Benelux, it's about 4%, and Scotland tops the ranks with 13%.
- Research has shown that redheads do need a higher dose of pain medication than non-redheads.
- red hair was very popular during the Classical Era: redheaded slaves were much more valuable than 'ordinary' slaves.
- redheads are not on the brink of extinction, as claimed in recent years. There will always be people that carry the gene, and when both parents are carriers they will have a high probability of having a redheaded child (even if they themselves do not have red hair).
- the image of having a fiery temperament is probably due to the Romans who encountered large numbers of redheaded warriors led by redheaded Queen Boudicea while trying to conquer the British Isles... Or it could simply be due to the assertiveness of redheads when having to endure another comment about their hair colour...

No comments: