12/01/2008

Cavy worries - part 4

Baloo is weer iets afgevallen maar dat kan ook komen door de stress van het dierenartsbezoek. Voorlopig hou ik haar als een havik in de gaten. Gelukkig eet ze wel goed.

Teddy's diarree heeft een paar dagen aangehouden. Om niet voor de 3e keer in 1 week (!) naar de dierenarts te gaan heb ik zelf maar besloten haar Sulfatrim te geven (had ik nog staan). Goede beslissing - het slaat aan! Teddy vindt het zelf verschrikkelijk (het is heel smerig spul) maar ik merk duidelijk verbetering!


Baloo lost some weight again but it's possible this was cause by the stress of the vet visit the other day. For now I'm watching her like a hawk. Fortunately she's eating well.

Teddy's diarrhoea lated a few days. Not wanting to visit the vet for the 3rd time in 1 week (!), I decided to give her Sulfatrim (some was left from a couple of weeks ago). Good decision - it's working! Teddy hates it (it's really disgusting stuff) but I have already noticed a significant improval!

No comments: