19/06/2007

Exams

Vanavond waren de examens van de cursus die ik volg bij het Scheepvaart en Transport College. 7 vakken... Douane, Wegvervoer, Spoorvervoer, Zeevaart, Rijn- en Binnenvaart, Luchtvervoer en Betekenis & Organisatie van de Haven. Ik had niet helemaal goed ingeschat hoe véél dat eigenlijk is, dus ik was veel te laat begonnen met leren. Ik heb zelfs, in de metro onderweg naar het examen, het laatste hoofdstuk (Douane) nog even heb doorgelezen... Prompt was dat het eerste vak dat getoetst werd natuurlijk... Toch heb ik er wel een redelijk gevoel over, behalve over Binnenvaart. Nou ja, we zullen wel zien, een zesje is voldoende...

3 juli zijn de herexamens dus vóór die tijd zal de uitslag bekend moeten zijn.

Tonight were the exams for the course I'm taking at the Scheepvaart en Transport College. 7 subjects... Customs, Road transportation, Rail transportation, Sea shipping, Inland shipping, Air transportation and Port Significance & Organisation (loosely translated). I hadn't quite realised how much it actually was, which meant in hindsight I started studying way too late. I even read the last chapter (Customs) in the subway on my way to school... Of course this was the first subject on the exam... Nonetheless I feel pretty confident, except for Inland shipping. But hey, all I need is a 6 (C)...

Re-examinations are July 3rd, so the results should be in before then.

No comments: