22/07/2007

Only in America...

Het bericht van gisteren herinnerde me hieraan: een kruising vlakbij het huis van kennissen, in Bentonville, AR."Wáár zei je dat het was???" "Nou, vlakbij Crouch en P!" (oftewel: hurken en plassen...) *LOL*

Yesterday's post reminded me of this: a junction near a friend's house in Bentonville, AR.
"WHERE did you say it was???" "Well, at Crouch & P!" *LOL*

No comments: