19/11/2007

In Memoriam: Ragamuffin

Op weg naar huis vanaf Schiphol had mijn moeder niet zo'n leuke mededeling: 1 van de cavia's was tijdens mijn vakantie overleden. Mijn eerste reactie: "Teddy?". Nee dus, het was Muffin, mijn oudste caviaatje van inmiddels 5,5 jaar.

31 Oktober had ik nog naar huis gebeld en was er niks aan de hand. Toen ma de volgende dag de meiden eten ging geven, lag Muffin dood in de kooi.
Ma is met haar naar de dierenarts gegaan en die constateerde dat ze heel plotseling moet zijn overleden: ze had nog eten in haar bekje. Uit nader onderzoek bleek dat ze veel vocht in haar buikholte had, een teken van leverfalen dat samenhangt met ouderdom.


Op de bank, november 2006
On the couch, nov. 2006

Muffin was mijn eerste caviaatje. Ik zag haar zitten in de dierenwinkel met haar piekhaar en het was liefde op het eerste gezicht!
Ik zou een paar dagen later een weekje op vakantie gaan naar Barcelona maar dit beestje wilde ik niet laten lopen, dus hebben we afgesproken dat ik haar nĂ¡ mijn vakantie zou mogen komen ophalen. Met andere woorden: 's ochtends kwamen we aan op Schiphol en 's middags stond ik bij de dierenwinkel om Muffin op te halen!Baby Muffin, juni/june 2002

De eerste periode was Muffin erg teruggetrokken en angstig, ze zat constant verstopt onder het hooi. Tegen beter weten in had ik maar 1 caviaatje gekocht en ik merkte dat ze erg eenzaam was. Dus na 2 weken ben ik een 2e op gaan halen: Pepper. Zodra ik Pepper in de kooi zette kwam Muffin helemaal los: ze kletste meteen heel wat af! Het was echt een verschil van dag en nacht, ze had duidelijk behoefte aan gezelschap. (en Pepper wist niet wat haar overkwam...)


Kroelen met Muffin & Pepper, mei 2005
Cuddling with Muffin & Pepper, may 2005

Muffin was, zeker toen ze jong was, nogal een temperamentvol type: ze had een ontzettende hekel aan gepluk aan haar haar en is zelfs 1 keer zo hysterisch geworden dat ze begon te reutelen en prompt aan de antibiotica moest...
Haar favoriete 'speeltje' was mijn ketting: zodra ik haar oppakte zocht ze in m'n hals naar m'n ketting om op te knagen ;) Haar favoriete 'hangplek' was het hangmatje dat ze deelde met Pepper.


Eerste kennismaking met Baloo, Oudejaarsdag 2005
Meeting Baloo for the 1st time, 31-12-2005

Muffin was mijn lieve domme blondje: mooi om te zien maar ze kon zo lekker onnozel uit haar oogjes kijken ;)


Laatste (familie)portret, 24-10-2007
v.l.n.r. / l.t.r.: Boo, Muffin, Baloo, Teddy, Pepper
Last (family) portrait, 24-10-2007


On our way home from the airport, my mom had some bad news: one of the cavies died during my absence. My first reaction: "Teddy?". No, it was Muffin, my eldest cavy of 5,5 years old

I'd called home on 31st October and everything was ok. When my mom got to my house to feed the girls the next day, she found Muffin had died.
Mom took her to the vet and they saw that she still had some food left in her mouth, so she must have practically dropped dead while pottering around. She appeared to have a stomach full of fluid, a sign of age-related liver failure.

Muffin was my very first cavy. I saw her at the pet shop with her mohawk and it was love at first sight!
Since I was going on a week's holiday in a couple of days, I arranged with the pet store that I could pick her up after I got back. In other words: we arrived at the airport in the morning and I was at the pet store that same afternoon ;)

In the beginning, Muffin was very shy, she constantly hid under the hay. Against my better judgment, I had only bought 1 cavy and I soon noticed that she was feeling lonely. So after 2 weeks I went and got a 2nd cavy: Pepper. As soon as I placed her in the cage with Muffin, a change was noticable: Muffin started chattering and just wouldn't shut up! She clearly needed company (and Pepper didn't know what hit had her...)

Muffin was quite feisty, especially when she was younger. She absolutely HATED to be groomed and got herself so worked up at one time that she started ruttling and ended up needing antibiotics...
Her favorite 'toy' was my necklace: as soon as I picked her up for a cuddle, she would bury her head in my neck to chew at it ;) Her favorite 'hang out' was the hammock she shared with Pepper.

Muffin was my cute little dumb blonde: gorgeous to look at but she sometimes had such a sheepish look about her ;)

Ragamuffin
mei/may 2002 - 1 nov 2007

No comments: