29/03/2009

Latest obsession: FanFiction

Tot voor kort had ik er nog nooit van gehoord, maar er schijnen dus sites te zijn waar fans verhalen publiceren over hun favoriete boeken/karakters.

Eén van die sites is Twilighted, en in tegenstelling tot andere 'algemene' sites staan hier alleen maar verhalen op over Twilight.

En wát voor verhalen! Er zijn verschillende categoriën, en van sommige verhalen krijg je spontaan rode wangen! *LOL*


I hadn't even heard of the phenomenon until recently, but there are entire sites dedicated to stories published by fans of certain books/characters.

One of those sites is Twilighted, and contrary to other, more 'general' sites, the content here is strictly Twilight-related.

And talking of content: the stories are categorized and some REALLY make you blush! *LOL*

No comments: