02/09/2008

Pain in the b*tt

Ik had ook gewoon op tijd naar bed moeten gaan, zoals ik van plan was. Maar nee, nog even dit, nog even dat, en voor dat je het weet schiet het in je rug. Of liever: m'n kont. Ik wist niet dat ik er überhaupt spieren had zitten... En ik deed niet eens iets geks ofzo, ik LIEP alleen maar door het huis...

Afijn, de héle nacht wakker gelegen van de pijn: ik kon amper zitten, ik kon amper lopen (knikkende knieën), ik kon amper LIGGEN. Oftewel: ik voelde me net een oud wijf... Paracetamolletje genomen. En nog 1. En rond 5 uur trok ik het niet meer en heb ik de huisartsenpost gebeld. Daar hebben ze een recept gefaxt naar de noodapotheek, en GELUKKIG had m'n vader avonddienst gehad en kon 'ie niet slapen, dus die was bereid m'n pillen op te halen en langs te brengen op dit onchristelijke tijdstip.

Zetpillen. Erg bijdehand als je zoveel pijn hebt dat je je amper kunt bewegen... Het is uiteindelijk gelukt, maar vraag niet hóe...

Werk gebeld om me ziek te melden (de 2e keer in 2 weken - hij gaat lekker...). Dokter gebeld om de afspraak die ik voor morgen had staan ivm met B12 op te schuiven naar vandaag. Uurtje geprobeerd te slapen. Naar de dokter gegaan (ruim van tevoren van huis gegaan - het is 5 min. lopen maar ik was nu eenmaal niet zo mobiel...). Diagnose: een ordinaire spier die klem zat. Ik had al visioenen van hernia's enzo, maar dat viel gelukkig mee. Nieuwe pillen gekregen (om ORAAL in te nemen dit keer). En het ook nog even over m'n B12 gehad.

M'n B12 en foliumzuur waren goed (resp. 190 en 7,5), maar ik vertrouw met name de B12test niet zo: ik denk dat het innemen van de vitaminetabletten een vertekend beeld laten zien.
De uitslag van het methylmalonzuur en de homocysteïne was nog niet binnen. We hebben afgesproken om e.e.a. nog te overleggen wanneer díe uitslagen binnen zijn en om voorlopig te stoppen met de vitaminesupplementen en over enige tijd weer te testen of m'n waarden wederom zijn gezakt. Dan wordt het tijd voor een bezoekje aan de internist voor meer specifieke tests, zoals de HOLO TC test die ik eigenlijk wil laten doen (waarbij wordt gekeken naar het type B12 in je bloed, wat een betere indicatie geeft). Waarschijnlijk moet ik dan ook een maagonderzoek ondergaan, en eerlijk gezegd zit ik daar niet echt om te springen...

Met m'n rug is het in de loop van de dag ietsje beter gegaan. De pijn is draaglijk maar nog niet weg. Als ik heb gezeten of gelegen duurt het even voordat ik weer overeind ben (en juist vandaag belden er dus allemaal mensen aan met onbenullige dingen - erg fijn). Of ik morgen ga werken hangt helemaal af van hoe ik vannacht doorkom...


I know, I should have just gone to bed on time, like I planned, and none of this would have happened. But no, just needed to do some of this, and that, and before you know it, BAM - pain in my back. Or rather: in my butt. I didn't know I even had muscles there... And I didn't do anything strange, I was just WALKING through my apartment...

Anyways, lay awake ALL NIGHT because of the pain: I could hardly sit, I could hardly walk (knees shaking), I could hardly lay down. In other words: I was feeling very old and sickly and sorry for myself... Took a pain killer. And another one. And then, around 5, I had had it and called the doctor-on-call. Who faxed a presciption to the emergency pharmacy. And luckily my dad had worked the late shift and, as it turned out, had trouble getting to sleep, so he didn't mind driving there to get the medicine and bring it over to me at this unholy hour.

Suppositories. Wonderful. And so well thought through too, when a person can hardly move - NOT. I managed, eventually. Don't ask.

Called work to call in sick (the 2nd time in 2 weeks - we're on a roll...). Called the doctor to switch the appointment I had for tomorrow regarding the B12-situation to today. Took a short nap. Went to the doctor (left very early - it's across the street but I wasn't exactly mobile...). Diagnosis: just a muscle behaving badly. I had already had visions of a slipped disc, so it didn't turn out too badly. Got new pills (to be taken ORALLY this time) And talked a bit about my B12 too.

The numbers from the tests were OK (resp. 190 for the B12 and 7,5 for the folic acid), but I don't feel too sure about the B12-result. I think the vitamin supplements may give a false indication that everything is fine.
The other results weren't back yet, so we agreed to talk them over when they're in and take it from there. For now I'm off the supplements so we can check again in a few weeks to see whether the numbers have gone down again. If so, it's time to see a specialist, who will also be able to do the HOLO TC test (amongst other things) that I want to have done, which makes a distinction between the different types of B12 in your blood giving you a more accurate reading. I'll probably also have to undergo a stomach examination, which I'm not particularly looking forward to...

In the course of today, my backpain has gotten a bit more bearable, but it's not gone yet. When I've sat or laid down for a while, it takes a while to get up again. I'm still pretty sore. (And today, of all days, all these people that I don't know and don't WANT to know rang the doorbell to sell stuff etc). Whether or not I decide to go to work tomorrow all depends on how I'll make it through the night...

No comments: