09/06/2008

Good news

De afgelopen weken is m'n moeder door de medische molen gehaald. Het begon met een schijnbaar onschuldig griepje een paar maanden terug, maar zelfs toen ze daarvan was opgeknapt bleef ze kortademig en snel moe.
Het is zelfs een keer zo erg geweest dat ze m'n vader midden in de nacht heeft gevraagd haar naar Eerste Hulp te brengen omdat ze geen lucht kreeg (waar ze prompt op hun donder kregen dat ze geen ambulance hadden gebeld. Want "Wat had uw man moeten doen als het ineens slechter met u was gegaan, mevrouw?")

Ze heeft inmiddels verschillende 'pufjes' gehad en zelfs een stootkuur Prednison, en er zijn verschillende medische onderzoeken gedaan zoals een longfunctietest en een histaminetest.
Best spannend want in mijn moeders kant van de familie komen veel longziektes voor: haar opa, tante en oom zijn overleden aan longkanker en een andere oom en haar vader (dus mijn opa) hadden/hebben longemfyseem. Je zou denken dat dat genoeg reden is om niet te roken, maar de vele pogingen ten spijt is dat nooit gelukt. Tot nu dan, want door al dit gedoe heeft ze gelukkig het licht gezien: sinds maart rookt ze al niet meer, en dat is het langste dat ze het heeft volgehouden sinds ze zwanger was van mij.

Vandaag kreeg ze de uitslag van de laatste onderzoeken en gelukkig viel het ontzettend mee: bronchitis (veroorzaakt door het roken) en astma. Haar longen zijn brandschoon (zeker als je nagaat dat ze 40 jaar (!) heeft gerookt). Een hele opluchting want het had allemaal veel slechter kunnen uitpakken...


The last couple of weeks my mom has undergone some serious medical treatment. It started innocently enough with the flu, but even after she felt better, she kept feeling short of breath and tired.
It's even been to a point that she had my dad take her to the hospital in the middle of the night because she felt she couldn't breathe (where they were scolded by the medical staff for not calling an ambulance, because "What would your husband have been able to do if your condition had worstened, ma'am?"

Since then she's had to take different kinds of medication and also had to undergo several medical examinations.
Quite a tense period, because there there have been a number of people suffering from lung disease on my mother's side of the family: her grandfather, aunt and uncle died of lung cancer and another uncle and her father (my grandfather) had/have lung emphysema. You'd think that would be reason enough to quit smoking immediately, but although she's tried repeatedly, she'd never succeeded. Until now that is, because this whole thing sort of made her see the light: she hasn't smoked since March, which is the longest she's lasted since she was pregnant with me.

Today she got the result from the last tests and fortunately it wasn't too bad: bronchitis (brought on by years of smoking) and asthma. Her lungs are surprisingly clean (especially if you take 40 years (!) of smoking into account). Quite a relief, because it could have been a whole lot worse...

No comments: